kindful growth co.

VASTUULLINEN MARKKINOINTI & LIIKETOIMINTA

Kindful growth company logo

Valjastetaan markkinointi ja uudistava ajattelu kestävän kasvun voimaksi

VISIO

Maailma, jossa yritystoiminta ratkaisee aikamme polttavimpia ongelmia ja tuottaa lisäarvoa omistajien ja asiakkaiden lisäksi myös muille sidosryhmille, ympäristölle ja yhteiskunnalle

Vastuullinen liiketoiminta vaatii uudistavaa ajattelua

MISSIO

Auttaa yrityksiä integroimaan vastuullisuus liiketoiminnan ytimeen, käyttää vastuullisuutta innovaatioiden ja lisäarvon lähteenä ja viestiä siitä brändiarvoa kasvattavasti, jotta vastuullinen liiketoiminta olisi kannattavinta liiketoimintaa

Työkaluinani ovat ammattitaitoinen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu, sisältömarkkinointi ja vastuullisuusviestintä muotoiluajattelun mahdollisuuksilla täydennettynä

Miten voin auttaa?

VASTUULLISUUS

Kuinka paljon hyvää liiketoiminnalla voitaisiinkaan saada aikaan?

MARKKINOINTI

Markkinoinnin on aika ryhtyä vaikuttamaan

SISÄLTÖMARKKINOINTI

Muuta ajatuksesi markkinoinnista: "Kerro asiakkaalle se, mitä hän haluaisi kuulla."

Johtava ajatus

"Markkinointi saa meidät monesti haluamaan asioita, joita emme tienneet tarvitsevamme. Siksi se voi auttaa myös hyvien muutosten luomisessa."

PALVELUT

Markkinointia, josta puhutaan

SISÄLTÖSTRATEGIA

"Asiakkaan auttaminen on paras bisnesstragegia"

Strategisessa sisältösuunnittelussa asiakas ja hänen auttamisensa tuodaan tekemisen keskiöön. 

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Vastuullisuudesta kilpailuetua

Mikä on yrityksen paikka maailmassa? Miten pidätte huolta, että toiminnan edellytykset säilyvät seuraavillekin sukupolville? Tehdään vastuullisuudesta vaikuttava osa viestintää! 

PR & VIESTINTÄ

Jos saisit kertoa maailmalle yhden asian

Viestinnän suunnittelu PR:n näkökulmasta kirkastaa brändin sanomaa tarinoiksi, joilla ansaitaan palstatilaa. 

VAIKUTTAVUUS

Tavoitteena herätellä, inspiroida ja aikaansaada muutosta

Vastuullisuus