SANOISTA TEKOIHIN

Vastuullisuus

VASTUULLISUUS ON VASTUUN OTTAMISTA

Yritysten on havaittava paikkansa osana ekosysteemiä ja ymmärrettävä vaikutuksena siihen

Kindful growth company valjastaa markkinoinnin ja uudistavan muotoiluajattelun palvelemaan planeettamme parasta. 
Vastuullisten toimintatapojen juurruttaminen liiketoimintaan on vahvasti fokuksessa jo yrityksen akumetreiltä alkaen. 
Vastuullisuustekojen tavoitteena on mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tutustu tekoihin ja tuloksiin!

Tavoitteena vaikuttavuus

PIENI JALANJÄLKI, SUURI KÄDENJÄLKI

Uudistavaa markkinointia

Markkinointialalla suuri ilmastovaikutus syntyy siitä, minkälaisten ratkaisujen kysyntää markkinointi kasvattaa. Kun tavoitteena on puhutella kymmeniä tuhansia ellei miljoonia ihmisiä, on todella väliä sillä, mitä kuvataan ihanteellisena ja millaiseen toimintaan kannustetaan. 

Markkinointi on tehokas keino vaikuttaa kysyntään ja ihmisten kulutustottumuksiin. Siksi valitsen tehdä markkinointia vain yrityksille, jotka sitoutuvat huolehtimaan ympäristön hyvinvoinnista ja edistävät yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia tasapainossa taloudellisten tavoitteiden kanssa. Edistän kestävämpien ratkaisujen saattamista markkinoille auttamalla vastuullisia yrityksiä ja teen kaikkeni, jotta heistä ja hyvistä teoista tiedetään.

Näin ollen Kindful growth companyn toiminnan luonnollisin vaikutus on vastuullisen ja hyvinvointia lisäävän kuluttamisen kädenjälkivaikutus, joka syntyy yhteistyössä asiakkaideni kanssa.
Uudistavalla markkinoinnilla luodaan kysyntää uudistaville ratkaisuille.

Lisäksi positiivisen kädenjälkivaikutuksen aikaansaaminen on kiinteä osa Kindful growth companyn liiketoimintamallia:
Kindful growth co. ohjaa 3 % myynnistä Baltic Sea Action Groupille eli Elävä itämeri -säätiölle.

Omalla toiminnallani keskityn tukemaan ja vahvistamaan hyvää tekevien, kestävien arvojen pohjalta toimivien yritysten kasvua – niiden, jotka ovat rohkeita haastamaan nykytilan.
BSAG:n avulla pystymme vauhdittamaan kehitystä myös aloilla, joissa kehitys on hitaampaa ja vaatii poliittista vaikuttamista: maataloudessa, viljelyssä ja merenkulussa.
Näin yhdessä aikaansaamamme impakti on mahdollisimman suuri. 

Miksi Baltic Sea Action Group?
Itämeri on minulle  tärkeä: pulahdan sen syleilyyn joka aamu kesät talvet ja onnekseni näen sen laineet myös työhuoneeni ikkunasta. Se on minulle hyvinvoinnin lähde ja huolien huuhtoja.

Lisäksi merillä on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen.
Terveet meret sitovat tehokkaasti hiilidioksidia ja lämpöä ilmasta. Kun ilmastonmuutos etenee, meret voivat kääntyä hiilidioksidin lähteiksi.
Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ongelma.
BSAG taistelee sekä Itämeren rehevöitymistä vastaan että hiilidioksidin sidonnan puolesta.

BSAG:n toiminta suuntautuu juurisyiden tutkimiseen ja konkreettisten toimenpiteiden aikaansaamiseen:
– hiilen sitominen ilmakehästä maaperään
– regeneratiivisen maatalouden tutkiminen ja edistäminen mm. hiiliviljelijäkoulutuksin
– Itämeren ravinnekuormituksen vähentäminen meriliikenteen päästöihin puuttumalla
– ravinteet kiertoon laittavan liiketoiminnan kehitystä, pilotointia ja tuotteistamista
– yhdistää tarvittavat toimijat yrityksistä tutkijoihin ja poliitikkoihin, jotta laajankin mittakaavan muutokset ovat mahdollisia

JOKAINEN MEISTÄ VOI VAIKUTTAA

Viestintä & vaikuttaminen

Kindful growth companyn viestinnän tavoitteena on herätellä, inspiroida ja aikaansaada muutosta. Tuon esille upeita esimerkkejä uudistavista ratkaisuista ja haastan pohtimaan yritystoiminnan mahdollisuuksia positiiviseen muutokseen. Pyrin vaikuttamaan asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen niin asiakasyrityksille tuotetun sisällön ja markkinoinnin avulla kuin Kindful growth companyn omien sisältöjen kautta. Mitä enemmän vastuullinen liiketoiminta näkyy markkinoinnissa ja mediassa, sitä nopeammin saamme laajempaa muutosta aikaan.

Oletko kuullut hiilivarjosta?

Hiilivarjo on käsite, joka kuvaa etenkin sosiaalisen median aikakaudella oivallisesti sitä vaikutusta, joka kommunikaatiollamme on. Jokainen meistä on vaikuttaja omassa piirissämme. Mikäli kommunikaatiomme esittelee luonnonvarojen ryöstöön perustuvaa elämäntyyliä, se tekee siitä yleisesti hyväksyttyä, sallittua ja jopa tavoiteltavaa.

Millaista varjoa sinun ja yrityksesi kommunikaatio luo?

Vastuulliset valinnat – oma toiminta

TOIMIN AURINKOENERGIALLA

Energiankäyttö

Kindful growth companyn palvelut syntyvät aurinkoenergialla. Olen vuokrannut Raaseporin Energian aurinkopuistosta 4 omaa aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuodessa n. 1320 kwh sähköä. Se kattaa koko kotitoimiston sähkönkulutuksen. 

Aurinkopaneelin vuokraamalla edistän aurinkoenergiahankkeiden toteutumista ja aurinkoenergian kääntymistä kannattavaksi energiantuotantomuodoksi. Häikäisevän hieno idea!

... JA REILUN KAUPAN KAHVILLA

Toimistohankinnat

Oma koneeni vaatii käydäkseen kahvia. Ideointikykyäni ylläpitää ja pieniä taukoja toimistollani tarjoilee Arvid Nordquistin Amigas-kahvi. Naisten viljelemä kahvi on parasta, mitä tiedän: kaiken lisäksi jokainen kupillinen tukee tuottajanaisia, kahvintuotanto-olosuhteiden kehitystä ja ympäristön hyvinvointia. Laskelmieni mukaan kahvikupillisia kertyy vuodessa 920 kpl – ei siis aivan pieni määrä.

Ja sitten niihin todellisiin vaikutuksiin: suuri osa toimistohankinnoista liittyy tietotekniikkaan ja elektroniikkaan. (Kuulitko huolestuneen huokauksen?) Elektroniikan alalla todellisiin ympäristö- ja vastuullisuusvaikutuksiin perehtyminen on tunnetusti valitettavan työlästä ja valitettavan harva yhtiö on vielä tehnyt vastuullisuudesta kilpailuvalttiaan. 

On kuitenkin muutama asia, joihin hankinnoissa on hyvä kiinnittää huomiota:

– Hankinnat, jotka on mahdollista tehdä käytettynä, teen. Elektroniikan käyttöiän pidentäminen on ekoteko, sillä valmistusprosessi on 60–85 % ilmastokuormituksesta. Samalla säästyy neitseellisiä luonnonvaroja. 

– Elektroniikan energialuokitus ja energiapihi käyttö

– Pilvipalveluiden osalta on oleellista, että palvelimet käyttävät uusiutuvaa energiaa. 

– Jos vastuullisuudesta ei kerrota, kysy. Se signaloi valmistajille ja jälleenmyyjille, että vastuullisuudella on väliä.

ONPA IHANA NÄHDÄ LIVENÄ

Logistiikka ja liikkuminen

Kiitos etäyhteyksien, työhön liittyvän liikkumisen aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet. 
Toisinaan on paikallaan tavata myös kasvotusten, jolloin hoidan pääkaupunkiseudun palaverit junalla, julkisilla, kävellen ja kaupunkipyörällä kulkien. 
Paikallisiin palavereihin ja hankintoihin liittyvät matkat taitan kävellen tai pyörällä. Kun teen hankintoja tilauksena suoraan toimistolle, sitoudun valitsemaan ympäristöystävällisen kuljetuksen, vaikka siitä koituisi lisämaksua.
Mikäli autoa vaativat palaverit yleistyvät, on minulla tavoite vaihtaa auto sähköautoon. Tähän asti auto ei ole työasioissa liikahtanut.

VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA?

Miten teidän yrityksenne voisi lisätä toiminnan vaikuttavuutta? Ja kuinka kertoa siitä?