VASTUULLISUUS EROTTAUTUMISTEKIJÄKSI

Vastuullisuusviestintä

OLETTEKO VASTUULLISIA, MUTTA HARVA TIETÄÄ SIITÄ?

Vastuullisuudesta syntyy brändiarvoa vasta, kun siitä viestitään

Vastuullisuusteoista syntyy brändiarvoa vasta, kun niistä viestitään. Luodaan siis kestävää muutosta maailmaan – ja otetaan asiakkaat mukaan matkalle.

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Mikä on paikkanne maailmassa ja osana ekosysteemiä? Miten pidätte siitä huolta?

Tiedostavat asiakkaat odottavat yritykseltä avointa viestintää yrityksen vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Teettekö hyviä asioita, mutta ette ole vielä tuoneet niitä selkeästi esille?  

Vastuullisuusviestintä on ennen kaikkea tekoja ja toisekseen tekojen sanoittamista viesteiksi, jotka konkretisoivat tekojen vaikutukset. Vastuullisuusviestintään tulisi panostaa samalla mitalla kuin yrityksen muuhun viestintään. Vain siten vastuullisuudesta luodaan brändiarvoa. Ota markkinointiviestinnän kokemukseni avuksi, niin valjastamme vastuullisuuden vaikuttavaksi osaksi brändin viestintää.

VASTUULLISUUSVAIKUTUS

Mistä lähteä vastuullisuustoimissa liikkeelle? Tärkeintä on, että lähdette.

Onko yrityksen vastuullisuusvaikutus vielä hämärän peitossa? Millainen liiketoiminta tuottaa arvoa tulevaisuudessa? Millaisten arvojen ja tekojen pohjalle kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa?

Vastuullisuusmuotoilun avulla luodaan kattava kokonaiskuva nykytilanteesta ja paljastetaan kasvun mahdollisuuksia.

Tutustu vastuullisen liiketoimintamuotoilun palveluun, joka kirkastaa kilpailuetunne.  

Palvelumuotoilu, asiakaspolut & asiakasymmärrys

Hyvää palvelumuotoilua ei edes huomaa – paitsi tunteesta, jonka se jättää

Palvelumuotoilun opit ovat vahvasti läsnä tekemisessäni. Asiakkaan tarpeiden, huolien ja haaveiden ymmärtäminen on lähtökohta onnistuneelle palvelulle – sekä digiympäristössä, kasvotusten että monikanavaisissa kokemuksissa. Haastattelut, havainnointi, yhdessä kehittäminen, työpajat ja testaaminen ovat apuna, kun tavoitteena on kehittää toimintaa tai luoda jotain ihan uutta. Sujuvaan, asiakkaan tarpeet täyttävään  palvelukokemukseen voidaan kietoa brändille tärkeitä arvoja edustavia erottautumistekijöitä.
Kirjoittamisen ammattilaisenakin uskallan sanoa:
“No one will remember what you said, but how you made them feel.”
Mistä sinä haluat, että brändinne muistetaan? 

"No one will remember what you said, but how you made them feel."

Laitetaanko kädet saveen?

Vastuullisuusviestintään panostavilla yrityksillä on vielä valtava mahdollisuus erottautua kilpailijoista.  
Kerro haasteestanne ja otetaan selvää, mitä voimme yhdessä saada aikaan!