Sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto ja markkinointikonsultointi

FREELANCE COPYWRITER SISÄLTÖMARKKINOIJAN NÄKÖKULMALLA

Parhaimmillaan markkinointi on asiakkaan auttamista

Freelancer sisällöntuottajana tarjoan sisällöntuotantoa ja markkinointiviestintää joustavasti palveluna. Laaja-alainen kokemukseni markkinoinnin osa-alueista mahdollistaa sen, että voimme valita parhaat keinot halutun tavoitteen mukaan.
Kanssani työskennellessä hyödyt kokemuksestani niin mainostoimistoista kuin suuryrityksen markkinoinnista, hyvinvointi- ja vastuullisuusmedian sisältöpäällikkönä ja startupin kasvumarkkinoinnista.
Kokemusten kautta tiedän, miten asioita tehdään pienillä resursseilla tehokkaasti ja mitkä asiat puolestaan ovat tärkeitä, kun puhutellaan laajoja joukkoja.
Lue lisää taustastani täältä.

Alta löydät esimerkkejä palvelukokonaisuuksista, joilla voimme vahvistaa brändin tarinaa, rakentaa merkityksellisiä asiakassuhteita ja luoda kestävää muutosta maailmaan.

Markkinointi- ja sisältökonsultointi
· Sisältöstrategia · Tone of voice · Sisällöntuotannon organisointi · Somestrategia
Olen apuna
Sisältöstrategia ja markkinointisuunnitelma
Asiakasymmärrys · Tavoitteet · Sisältöteemat · Sisältökalenteri
Hyvästi valkoisen paperin kauhu
Sisällöntuotanto
Blogipostaukset · Artikkelit · Haastattelut · Somepostaukset · Teksti & kuvat
Kynäni ja kamerani ovat valmiina
Somemarkkinointi & digimarkkinointi
Kampanjat · Jatkuva mainonta · Hakusanamainonta · Facebook, instagram, LinkedIn · Markkinoinnin automaatio
Tavoitteesta tuloksiin
Verkkokaupan sisällöntuotanto ja markkinointi
Asiakaspolut · UX writing · Verkkokaupan tuotekortit ja kategoriatekstit · Brändiä vahvistava viestintä ja markkinointi
Kehitetään asiakaskokemusta
Brändäys
Tarkoitus · Arvot · Missio · Visio · Brändilupaus · Tone of voice
Uskalla erottautua
PR & mediasuhteet & viestintä
Tarina · Teot · Trendit · Ajatusjohtajuus · Tietoisuus
Tehdään brändistä puheenaihe
Palvelumuotoilu
· Asiakasymmärrys · Asiakaskokemus · Palvelupolut · Työpajat · Kehitys · Lisäarvo · Erottautuminen
Löydä yrityksen ainutlaatuisuus
Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto
Hakukone- ja lukijaystävällinen teksti · SEO-strategia · Avainsanakartoitus ·Trendikartoitus · Verkkokaupan tuotekortit · SEO-ohjeistukset · Analysointi
Sisällöt näkyviksi
Pienen yrityksen markkinointi
Brändilupaus · Sisältösuunnitelma · Kanavat · Teemat · Canva-pohjat
Paras irti pienistä resursseista
Uutiskirjeet
· Lisäarvo · Auttaminen · Eksklusiivisuus · Sisältöjen hyödyntäminen · Ladattavat materiaalit · Markkinoinnin automaatio
Syvennä asiakassuhdetta
Previous
Next

Markkinointi- ja sisältökonsultointi

Uutta näkökulmaa ja kokemuksen mahdollistamaa sparrausta

Markkinointi- ja sisältökonsultointi antaa ulkopuolisen näkökulmaa ja kokemuksen mahdollistamaa sparrausta.
Onpa kyse brändin tone of voicen määrittelystä tai uudistamisesta, laajemmasta sisältöstrategiasta ja sisällön tuottamisen oganisoinnista tai yksittäisen somekanavan strategian suunnittelusta, autan mielelläni. Yrityksen ulkopuolisena voimavarana en ole kuullut kaikkia sisäisiä pohdintojanne, vaan pystyn näkemään tuleeko viesteissä esille se, mitä halutaan ja kehittämään kommunikaatiota kanssanne asiakkaita kiehtovaan suuntaan. 
Mikä on markkinoinnillinen haasteenne? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut. 

SISÄLTÖSTRATEGIA & MARKKINOINTISUUNNITELMA

Aito halu auttaa on aina paras bisnesstrategia

Markkinointisuunnitelma ja sisältöstrategia lähtevät asiakkaan tilanteen ymmärtämisestä. 
Mitkä ovat hänelle kiperiä kysymyksiä ja miten voisimme niissä auttaa? 
Kun sisältöstrategia ja markkinointisuunnitelma rakennetaan asiakkaan auttamisen ympärille, kääntyy koko tekemisen näkökulma markkinointimateriaalien tuputtamisesta arvon luomiseen asiakkaalle. Kun asiakasymmärrykseen yhdistetään yrityksen tärkeimmät tavoitteet, päästään toteuttamaan strategiaa, joka tuottaa tuloksia.
Apuna suunnitelman luomisessa ovat asiakaspersoonat, sisältöteemojen määrittely ja kanavien roolit, sisältökalenteri, sisällöntuotannon organisointi ja markkinoinnin automaatio. 

SISÄLLÖNTUOTANTO

Mitä asiakkaanne haluaisi kuulla? Kerro se sisällöillä​

Sisältöjen kautta yrityksen tarina, teot ja tarjoama löytävät tiensä asiakkaan mieleen. Suunnittelen ja kirjoitan ammattitaidolla niin artikkelit, blogipostaukset, verkkosivun sisällöt, haastatteluun pohjaavat jutut, infosisällöt kuin sosiaalisen median postaukset.
Toteutan tarvittaessa sekä tekstin että kauniit kuvat ja yksinkertaiset infograafit. Vaativampiin kuvaprojekteihin pystyn suosittelemaan taitavia yhteistyökumppaneita. 
Tuotan sisältöjä tilauksesta tai hoidan koko prosessin aina ideasta julkaisuun asti. Kumpi malli palvelee teidän tarvettanne parhaiten? 

SOMEMARKKINOINTI & DIGIMARKKINOINTI

Saa koskettaa. Digimarkkinoinnissa vastaanottajina ovat ihmiset tunteineen ja tarpeineen

1000 klikkiä = 1000 ihmistä, joita mainoksen viesti kosketti. Suunnitelmallinen digimarkkinointi on silta yrityksen ja yleisöjen välillä. Suunnittelen mielelläni sekä kampanjamaisia toteutuksia että jatkuvaa mainontaa, joka tuottaa tasaisesti tuloksia. Määrittele tavoite ja minä pohdin otetaanko avuksi Google hakusanamainonta, Instagram stories -mainokset, markkinoinnin automaatiot tai natiivimainokset kohderyhmän suosikkimediassa. Tavoite on, että viesti(ä) saa koskettaa. 

VERKKOKAUPAN SISÄLLÖNTUOTANTO JA MARKKINOINTI

Kauppaa ja asiakaspalveluasennetta kellon ympäri

Verkkokaupan sisällöntuotanto on yhtä tärkeää kuin hyvän myyjän palkkaaminen kivijalkaliikkeeseen. Verkkokaupan sisällöt palvelevat asiakasta myös silloin, kun kauppias ei ole paikalla. Autan luomaan asiakkaan tarpeisiin vastaavaa viestintää, ilahduttavaa kommunikaatiota ostopolun varrelle ja uusia asiakkaita tuovaa markkinointia verkkokaupalle. 

Verkkokaupan markkinointifreelancerina katson kokonaiskuvaa ja pidän huolta yksityiskohdista, jotta verkkokauppa on asiakkaalle sujuva kokemus ja parhaimmillaan lisäarvoa tarjoava brändielämys. 

PIENEN YRITYKSEN MARKKINOINTI

Pieni voi tehdä sellaista, mihin isot eivät taivu

Pienen yrityksen markkinointi on monesti kannattavinta asiantuntijan avulla.
Autan muotoilemaan ekologisista ja hyvinvointia edistävistä palveluista haluttavia – tällöin asiakkaat ovat valmiita maksamaan niistä.
Haluaisitko saada hyvää tekevät palvelusi ja tuotteesi yhä laajemman yleisön tietoisuuteen?
Vai onko monenlaista jo kokeiltu, mutta markkinoinin tuottamisesta puuttuu selkeä prosessi tai raikkaat ideat?  
Sparraan tekemisessä ja tuloksekkaimmissa tavoissa tai voit ulkoistaa markkinoinnin kokonaan hoitooni.

PR & MEDIASUHTEET & VIESTINTÄ

Mikä on mielestäsi yksi asia, joka koko maailman pitäisi tietää?

Viestinnän suunnittelu PR:n lähtökulmasta ohjaa etsimään yrityksen tarinasta ja teoista ne, jotka erottavat yrityksen muista – ominaisuudet, joilla voi hankkia palstatilaa.
Onko tavoitteena aihepiirin ajatusjohtajuus tai yleisön tietoisuuden lisääminen trendeistä tai totuuksista, joita muut eivät tuo esille? Tehdään työ yhdessä ja muotoillaan tärkeimmät viestit tarinoiksi, joihin niin toimittajat kuin lukijat tarttuvat. 

BRÄNDÄYS

Kun sinä et ole paikalla, mitä brändistänne puhutaan?

Brändityö sukeltaa yritystoiminnan ytimeen. Minkä puolesta taistelemme? Millaista muutosta janoamme saada aikaan? Mistä asioista haluamme jäädä ihmisten mieleen? Syväluotaavien kysymysten ja niistä kumpuavien vastausten avulla alkaa kirkastua niin yrityksen tarkoitus, arvot, missio ja visio kuin brändille luontaiset tavat puhua niistä. Kun karsimme rönsyt pois, kiteytyy ydinviesti, jonka ympärille oikeanlaiset ihmiset – potentiaaliset asiakkaat – kokoontuvat.

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Parhaita sisältöjä ovat ne, jotka löytyvät

Liian moni hyvä sisältö jää ihmisiltä lukematta. Miksi? Koska se ei löydy hakukoneella. 
Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto auttaa tavoittamaan ne silmäparit, joille sisällöstä on eniten hyötyä. Parhaimmillaan hakukoneoptimoitu teksti vastaa niihinkin kysymyksiin, joita lukija ei vielä tullut ajatelleeksi – mikä olisikaan parempi tapa osoittaa ymmärrystä kuin lukea asiakkaan huolia ennalta?
Avainsanakartoitus ja trendikartoitus vahvistavatkin SEO-potentiaalin haltuunoton lisäksi yrityksen asiakasymmärrystä.
Jos aloitamme puhtaalta pöydältä, autan luomaan SEO-strategian ja suuntaviivat tekemiselle.
Jos sisältöä on jo tehty, mutta se ei hakemallakaan löydy, tukevat apuun nykytilan analyysi ja kehitysehdotukset.
Minulla on kokemusta myös valtavan sisältömäärän uudelleenorganisoinnista ja sanoittamisesta hakukoneystävälliseksi – urakka, jonka palkintona olivat kohoavat kävijämääräkäyrät ja sitä kautta useampien ihmisten auttaminen.

 

Uutiskirjeet

Saanko luvan?

Kun muu digimainonta hyppää silmille, uutiskirjeen tilaajana asiakas itse päättää haluavansa olla yrityksen kanssa yhteyksissä. Siinäpä hedelmällinen lähtökohta asiakassuhteen syventämiselle. 
Agendassa voi onnistua, kun mielessä ovat lisäarvon luominen, asiakkaan auttaminen ja eksklusiivisuus. 
Näen uutiskirjeet osana sisältömarkkinoinnin kokonaisuutta (psst, monesti uutiskirjeeseen hyödynnettäväksi sopivia materiaaleja tehdään yrityksessä jo).
Ideoin ja toteutan myös ladattavat materiaalit ja muut houkuttelevat porkkanat, joilla uutiskirjeen tilaajamäärää saadaan kasvatettua.
Lähdetäänkö toteuttaamaan uutiskirjettä, joka rakentaa asiakassuhdetta, syventää brändimielikuvaa, ohjaa sisältöihin ja myy?

Palvelumuotoilu, asiakaspolut & asiakasymmärrys

Hyvää palvelumuotoilua ei edes huomaa – paitsi tunteesta, jonka se jättää

Palvelumuotoilun opit ovat vahvasti läsnä tekemisessäni. Asiakkaan tarpeiden, huolien ja haaveiden ymmärtäminen on lähtökohta onnistuneelle palvelulle – sekä digiympäristössä, kasvotusten että monikanavaisissa kokemuksissa. Haastattelut, havainnointi, yhdessä kehittäminen, työpajat ja testaaminen ovat apuna, kun tavoitteena on kehittää toimintaa tai luoda jotain ihan uutta. Sujuvaan, asiakkaan tarpeet täyttävään  palvelukokemukseen voidaan kietoa brändille tärkeitä arvoja edustavia erottautumistekijöitä.
Kirjoittamisen ammattilaisenakin uskallan sanoa:
“No one will remember what you said, but how you made them feel.”
Mistä sinä haluat, että brändinne muistetaan? 

"No one will remember what you said, but how you made them feel."

Miten voin auttaa?

Koska tulevaisuutta ei voi ennustaa, on paras ryhtyä rakentamaan sitä. 
Minulta saat markkinointiviestinnän suunnittelua ja sisällöntuotantoa palveluna ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti – aidosta halusta auttaa.

Kerro haasteistanne, tavoitteistanne tai projektista, joka odottaa tekijää. 
Kindful growth companylla viestiisi vastaa Freelance sisällöntuottaja / freelance copywriter / markkinointifreelancer Jenni Luoma. 

 

Mitä voisimmekaan yhdessä saada aikaan?