VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA?

Vastuullinen liiketoimintamuotoilu

LIIKETOIMINTAMUOTOILU KIRKASTAA KESTÄVÄN KASVUN MAHDOLLISUUDET

Miten lähteä vastuullisuustoimissa liikkelle? Tärkeintä on, että lähdette.

Vastuullisuuden vaateet haastavat liiketoimintamalleja perustuksiin saakka. Liiketoimintamuotoilu sukeltaa syvälle liiketoiminnan ytimeen – arvoihin, prosesseihin ja asiakkaan tarpeisiin. Se paljastaa nykyiset riippuvuussuhteet ja paikallaan pitävät tekijät, jotta niihin voidaan vaikuttaa.

Vastuullinen liiketoimintamuotoilu integroi vastuulliset toimintatavat osaksi yrityksen strategiaa ja prosesseja. Liiketoimintamuotoilu paljastaa myös piilevät kasvun mahdollisuudet. 

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTAMUOTOILU

Muotoiluajattelu paikantaa haasteet ja paljastaa kasvumahdollisuudet

Vastuullisen liiketoimintamuotoilun palvelussa muotoilun menetelmät otetaan käyttöön Business Finlandin kokoaman vastuullisen liiketoimintamuotoilun työkalupakin avulla
Työkalupakki on koostettu johtavien palvelu- ja muutosmuotoiluammattilaisten ja suomalaisten pk-asiakasyritysten yhteistyössä. 
Fasilitoin työpajaprosessia, jotta työkaluista saadaan paras hyöty bisneksen kehittämiseksi. 
Osallistava ja palvelumuotoilullinen ote tuo näkyväksi tiimin sisäisen osaamisen, paikantaa haasteet ja riippuvuussuhteet sekä paljastaa innovatiiviset ratkaisumahdollisuudet. 

LIIKETOIMINTAMUOTOILUN PROSESSI

Mitä vastuullinen liiketoiminnan muotoiluprosessi kattaa?

Käytämme 10:tä muotoilun työkalua, jotka auttavat integroimaan vastuullisuuden osaksi suunnittelua, prosesseja, työtapoja ja viestintää.

Työpajoissa läpi käytäviä teemoja ovat: 

 • Asiakkaat, sidosryhmät ja arvoketju
 • Vastuullisuuden nykytilan arvio ja prioriteetit
 • Vastuullisuuden integrointi strategiaan: missio, visio ja tarkoitus, tavoitteiden asettaminen ja strategiset fokusalueet
 • Vastuullisuuden tiekartta ja vastuullisuusteot
 • Vastuullisuusviestintä ja kommunikaatio asiakkaille, henkilökunnalle ja sidosryhmille

OSALLISTAVA TYÖPAJATYÖSKENTELY

Muotoilun menetelmät tekevät näkymättömästä näkyvää

Työpajatyöskentelyyn on hyvä varata 2 työpäivää, joiden aikana päästään syväsukeltamaan yrityksen prosesseihin. 
Monipuolinen edustus yrityksen eri toiminnoista on avainasemassa työskentelyssä: suositus on osallistaa 2–6 henkeä per työpaja. Autan kokoamaan relevantin edustuksen.
Työpajatyöskentelyn arvokkainta antia ovat hiljaisen tiedon, näkemysten, haasteiden ja ratkaisujen konkretisoituminen ja kerääntyminen kirjaimellisesti “samalle sivulle”. 

LIIKETOIMINTAMUOTOILUN HYÖDYT

Mitä vastuullisesta liiketoimintamuotoilusta jää käteen?

Työpajatyöskentelyn lopputuloksena on kirkastunut ja kommunikoitava ymmärrys nykytilanteesta sekä selkeät tavoitteet ja tiekartta vastuullisuustyön kehittämiseen. 

Monesti työskentely paljastaa myös piileviä bisnesmahdollisuuksia. 

Miksi tarttua toimeen muotoilun menetelmillä?
 • Järjestelmällinen ote – liiketoimintamuotoilun työtavalla vastuullisuutyöhön on mielekästä tarttua
 • Eteneminen askel askeleelta ymmärrystä lisäten
 • Sidosryhmien osallistaminen kerää näkemykset, kokemuksen, hiljaisen tiedon, ideat ja kehitysmahdollisuudet yhteen
 • Työ tuottaa konkreettisia löydöksiä: paljastamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuden kriittisiä haasteita
 • Vastuullisuuden sanoittaminen helpottaa vastuullisuudesta viestimistä: niin sisäisesti kuin ulkoisesti
 • Tavoitteet ja tiekartta ohjaavat tulevaisuuden tekoja oikeaan suuntaan
 • Vastuullisuus juurtuu yrityskulttuuriksi ja kasvattaa kilpailuetua
 • Lähestymistapa on pk-yritykselle käytännöllinen ja konkreettinen

Tartu tilaisuuteen

Nyt on mahdollisuus päästä mukaan pilottiprojektiin!

Otan pilottiin yhden yhteistyöasiakkaan, joka pääsee hyödyntämään vastuullisen liiketoimintamuotoilun prosessin  – 50 % hinnalla.

Madallan kynnystä, jotta pääsemme yhdessä todentamaan käytännössä, millainen vaikutus vastuullisen liiketoimintamuotoilun prosessilla on.

Mikäli vastuullisuusvaikutuksenne kaipaa kirkastamista, ota pikimmiten yhteyttä ja tartu tilaisuuteen!
Palvelumuotoilija_Jenni_Luoma_Liiketoimintamuotoilu_Kindful_growth_co

Palvelumuotoilu- ja fasilitointikokemusta

Olen opiskellut palvelumuotoilun täydennysopinnot Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuonna 2013.
Olen fasilitoinut toimistotilan käyttäjäkokemustyöpajoja sisustusarkkitehtuuritoimisto Kakadussa.
Olen hyödyntänyt palvelumuotoilun menetelmiä ja pitänyt työpajoja asiakasymmärryksen, -kokemuksen ja myyntifunnelin kehittämiseksi Naavalla.  
Lisäksi olen työskennellyt freelance copywriterina näköalapaikalla huippuluokan palvelumutoiluprojekteihin Diagonalilla (nyk. Hellon).

Kun teemme töitä yhdessä, saat käyttöösi palvelumuotoilijan ajattelutavan, johon yhdistyy kattava kokemus markkinointiviestinnän alalta

Olen valmis muotoilemaan ja sanoittamaan vastuullisuusprojektit niin, että henkilöstö sitoutuu ja asiakkaat ymmärtävät vastuullisuuden arvon. 

Aloitetaanko tänään?

Koska tulevaisuutta ei voi ennustaa, on paras ryhtyä rakentamaan sitä. 

Ota yhteyttä ja kerro lähtökohdistanne, niin kokoan tarpeeseenne vastaavat menetelmät vastuullisuuden kehittämiseen.

Ne,  jotka aloittavat vastuullisuustyön tänään, ovat pidemmällä huomenna. 

Viestintä tukee muutosmatkalla

Vastuullisuus muuttuu brändiarvoksi vasta, kun siitä viestitään

Kun vastuullisuutta lähdetään systemaattisesti kehittämään, kasvaa viestinnän tarve. Henkilöstöä on tuettava muutoksessa ja asiakkaille kannattaa kertoa askelista eteenpäin. Olen apunanne myös viestintävaiheessa.

Vastuullisuusviestintä vastuullisuusviestintätoimisto